Fysiotherapie voor ouderen

Fysiotherapie voor ouderen

Fysiotherapie voor ouderen

Naarmate we ouder worden, treden er veranderingen op in al onze lichaamssystemen, zoals verminderde spierkracht, slechtere balans of zicht, gewichtstoename, verminderde coördinatie, pijnlijke gewrichten, trager begrip en verminderd vermogen om snel op omstandigheden te reageren. Meestal kunnen we hier goed mee omgaan omdat de veranderingen traag zijn en we passen ons aan, maar als de veranderingen snel zijn of als we meerdere uitdagingen tegelijk hebben, kan dit een negatieve invloed hebben op onze onafhankelijkheid en mobiliteit.

Ziekten zoals hoge bloeddruk, hartaandoeningen, chronische longaandoeningen, artritis, osteoporose, diabetes en neurologische aandoeningen kunnen ook een belangrijke invloed hebben op ons vermogen om onafhankelijk te blijven in ons eigen huis en in de lokale omgeving. Misschien vinden we trappen moeilijk, lange afstanden afleggen een uitdaging en het dragen van lasten zoals boodschappen doen veel minder gemakkelijk.

Deze veranderingen hoeven echter niet volledig te worden aanvaard als een onvermijdelijk onderdeel van het ouder worden. We kunnen veel doen om te voorkomen dat onze capaciteiten verslechteren en om de impact die dit heeft op onze capaciteiten en ons leven te beperken.

Fysiotherapie voor ouderen

Fysiotherapeuten spelen een vitale en belangrijke rol bij het werken met ouderen. Ze zijn betrokken bij het voorkomen van ziekten en handicaps, het behandelen van huidige aandoeningen, het beheren van intramurale zorg en het opvolgen in de gemeenschap. Ze kunnen de problemen identificeren die de grootste impact hebben op iemands leven en hen helpen deze te verbeteren, wat leidt tot een betere kwaliteit van leven en blijvende onafhankelijkheid.

Fysiotherapeuten beschikken over een breed scala aan vaardigheden die ten goede kunnen komen aan veel aandoeningen van ouderen. Ouderenzorgfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in de beoordeling, behandeling en lange termijn zorg van ouderen thuis, in ziekenhuizen en verzorgingshuizen.

Tegen 2030 zal een op de vijf mensen in Nederland ouder zijn dan 65 jaar en het aantal ouderen blijft groeien als percentage van de totale bevolking. Veel ouderen zijn nog steeds onafhankelijk en gezond, maar zullen naarmate de tijd verstrijkt waarschijnlijk complexe aandoeningen ontwikkelen en kwetsbaarder en gehandicapt worden.

Meer dan 65-jarigen maken 80% van de bed verblijven in het ziekenhuis uit die meer dan twee weken duren.

Ouderen hebben speciale behoeften en hebben vaak meer dan één medische aandoening tegelijk, wat de beoordeling en het beheer van hun probleem bemoeilijkt.

Veel fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het werken met ouderen, behoren tot het professionele netwerk van erkende fysiotherapeuten die met ouderen werken. Ze ontwikkelen voortdurend de nodige vaardigheden om in de complexe behoeften van ouderen te voorzien.

Waar kan ik een fysiotherapeut zien?

Als bejaarde kunt u in een aantal situaties een fysiotherapeut tegenkomen. In het ziekenhuis voor behandeling of diagnose kan het zijn dat u in die dienst door een fysio wordt gezien, zoals een hartkliniek, longrevalidatie, een neurologische of een polikliniek.

Privéklinieken voor fysiotherapie zien een groot aantal ouderen, meestal met musculoskeletale aandoeningen, en kunnen vaak een huisbezoek voor fysiotherapie regelen als het bezoeken van de kliniek te moeilijk is.

Wat gebeurt er bij een afspraak voor fysiotherapie?

De eerste aanwezigheid is altijd een beoordeling, aangezien de fysio de problemen moet identificeren en een plan moet opstellen. Sommige behandelingen worden meestal ook gestart tijdens de eerste afspraak. De beoordeling is opgesplitst in twee delen, het subjectieve onderzoek (meestal praten) en het objectieve onderzoek (testen van de capaciteiten van de persoon).

Het subjectieve onderzoek behandelt de problemen die de persoon heeft, hoe ze zijn begonnen, hoe lang ze al bestaan ​​en waardoor ze beter en slechter worden. Het behandelt ook de medische geschiedenis van andere aandoeningen waaraan de persoon mogelijk lijdt, aangezien dit heel gebruikelijk is bij het werken met oudere mensen.

Zodra de fysio het probleem en de algemene gezondheidstoestand van de persoon begrijpt, kan hij het betreffende gebied gaan onderzoeken. Dit kan een algemene benadering zijn met betrekking tot balans en spierkracht of kan meer gericht zijn, zoals kijken naar de beweging van het schoudergewricht en het testen van het vermogen om normaal te bewegen en functionele activiteiten uit te voeren.

In gevallen waar gewrichten zoals de heup, knie, schouder, nek of rug worden onderzocht, is het handig dat de persoon voldoende kleding uittrekt zodat de fysio een duidelijk zicht kan krijgen en het gebied nauwkeurig kan testen.

Welke behandelingen kan een fysiotherapeut bieden?

Een groot deel van de vaardigheid die een fysio een bejaarde kan bieden, zit in het duidelijk en nauwkeurig inschatten van de fysieke problemen waaraan de persoon lijdt. Vervolgens kan de situatie worden toegelicht en kan een individueel behandelplan worden opgesteld.

De meeste behandelplannen omvatten het veranderen van de manier waarop iemand iets doet en hen een oefeningsregime geven om regelmatig te oefenen. Het verbeteren van balans, kracht en mobiliteit zijn vaak hoofddoelen. Als de persoon pijn heeft, kan dit worden aangepakt met oefeningen, massage, warmte- of koude behandelingen,  hydrotherapie in een zwembad en advies.

Oefenbehandelingen omvatten flexibiliteitswerk, krachtoefeningen, pijnverlichtingsoefeningen, duurtraining en functioneel werk zoals traplopen, opstaan ​​uit een stoel en opstaan ​​van de grond.

Een fysiotherapeut kan ook advies geven over loopcorrectie en het veilig gebruik van loophulpmiddelen zoals een stok, krukken of een frame.

Ouderen kunnen last hebben van een breed scala aan medische aandoeningen, waaronder:

  • Neurologische aandoeningen zoals beroerte en de ziekte van Parkinson
  • Cardiovasculaire aandoeningen zoals hartaandoeningen en angina pectoris
  • Breuken
  • Osteoporose
  • Artrose en andere artritische aandoeningen
  • Dementie en kwetsbaarheid
  • Algemene zwakte en verminderd vermogen om normale taken uit te voeren
  • Verminderde mobiliteit
  • Beroerte

Een ergotherapeut kan ook nuttig zijn omdat ze een bredere kijk hebben op de persoon, hun activiteiten en hun omgeving. Ze kunnen een breder beeld zien van hoe iemand het thuis doet en adviseren over veranderingen in activiteiten, het gebruik van producten en de verstrekking van apparatuur die nuttig kan zijn.

Osteoporose

Osteoporose is het verlies van meer dan 30% van de botmineraaldichtheid of BMD. De botdichtheid neemt gestaag af met de leeftijd, vooral na de menopauze bij vrouwen.

Een kleiner verlies staat bekend als osteopoenie en kan in de loop van de tijd evolueren tot osteoporose. Een heupfractuur door vallen is een veel voorkomende osteoporotische fractuur en slechts ongeveer 30% van de mensen herstelt hier volledig van.

Fysiotherapeuten kunnen helpen door oefenprogramma’s te bedenken om de rugspieren te versterken, het functionele vermogen aan te moedigen en de botdichtheid te verhogen door het bevorderen van gewicht dragende en evenwichtsactiviteiten.

Artrose 

Artrose is de meest voorkomende degeneratieve gewrichtsaandoening ter wereld en treft honderden miljoenen mensen. Artrose neemt in frequentie toe naarmate iemand ouder wordt en de kosten voor gezondheidszorg lopen op tot miljarden door invaliditeitskosten en heup- en knievervanging.

Fysiotherapeuten kunnen advies geven over het handhaven van het bewegingsbereik van de gewrichten, het vergroten van de spierkracht, het corrigeren van de gang, het gebruik van stokken en krukken, het tempo van de activiteit en het beheersen van het gewicht.

Dementie en kwetsbaarheid

Met het toenemende aandeel ouderen in de bevolking in de komende twintig tot dertig jaar zal ook het aantal kwetsbare of dementerende ouderen toenemen. Fysiotherapeuten kunnen werken met mensen met dementie om hun functionele vaardigheden te verbeteren en familieleden te leren hoe ze activiteiten en transfers kunnen beheren.

Regelmatige lichaamsbeweging en activiteit

Van oudere mensen die regelmatig aan lichaamsbeweging doen, is aangetoond dat ze veel voordelen hebben, waaronder een betere balans, meer kracht, meer capaciteit voor werk, verlaagde bloeddruk en cholesterol, gewichtsverlies en beter geheugen. Oefening verbetert ook de stemming en helpt bij het verminderen van depressie en angststoornissen als deze regelmatig wordt uitgevoerd. Rek- en krachtprogramma’s, samen met pilates of yoga, kunnen bijzonder nuttig zijn om ons zo lang mogelijk fysiek sterk en onafhankelijk te houden.

Fysiotherapeuten werken ook in gezondheidsbevordering, hartrevalidatie, incontinentie en longrevalidatie bij ouderen.

Laat uw reactie achter
Reactie
Naam
E-mail